Šírava ako Centrum Triginta

Názov je odvodený od udalosti pri realizácií vodnej nádrže, kedy bolo zatopených a vysťahovaných zaokrúhlene 130 domov.Banská Bystrica ako Stibia Cuaura

Bystrica si získala toto pomenovanie, keďže v minulosti boli najviac ťaženými surovinami v Banskej Bystrici a jej okolí zlato, meď a antimón (aurum, cuprum a stibium)Košice ako Ravenia Ventus

Druhé najväčšie mesto na Slovensku získalo toto označenie vďaka dvom typickým črtom Košíc, ktorými sú vrany a vietor. Slovo Ravenia evokuje rave party.


Príď spoznať príbeh každej z nich a preskúmaj ich celý povrch!